Історична та етнографічна спадщина – частина сталого
розвитку туризму на Буковині
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

ПЕРШІ ПІДСУМКИ

2018/7/21


З липня 2012 року до грудня 2015 року тривало виконання, а по даний час – реалізація проекту «Історична та етнографічна спадщина – частина сталого розвитку туризму на Буковині» (HERITAGE: MIS-ETC Code: 829), що розвивається за програмою для транскордонної співпраці «Румунія – Україна – Республіка Молдова» Європейського Союзу. Виконавцями проекту за підтримки зацікавлених осіб зроблено чимало у збалансуванні розвитку туризму на Буковині, найважливішим є таке:

  1. Значно активізувалась підготовка фахівців-бакалаврів, спеціалістів та магістрів з туризму (туризмознавства) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Так, зокрема, за цим напрямом та спеціальністю набрано:

Рік

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Всього

2013

96

15

38

149

2014

67

29

37

133

2015

75

32

23

130

2016

102

16

25

143

2017

76

-

34

110

Всього за 5 років

416

92

157

665


Разом з тим зацікавленість даною спеціальністю у ЧНУ ім. Ю. Федьковича, що відображається конкурсом поданих заяв від абітурієнтів з усіх регіонів України, є значно більшою. Так у 2017 році на денну та заочну форму навчання було подано 779 заяв, у 2016 – 1 110, у 2015 р. 850 заяв. На суміжну з «Туризмом» спеціальністю «Менеджмент (туристичної індустрії)» за 2013-2017 роки було прийнято на навчання у ЧНУ ім. Ю. Федьковича ще 284 здобувача. Загальна ж кількість поданих заяв абітурієнтів склала 2 321.

Це, окрім всього іншого, пов’язано з активною профорієнтаційною роботою виконавців проекту, що реалізується через його сайт та Буковинський інформаційно-комунікаційний центр історичного та етнографічного туристичного розвитку при ЧНУ ім. Ю. Федьковича (надалі «Центр»).

  1. Нарощування екскурсійно-туристичної роботи через проведення відповідних практик студентів та викладачів. Щороку на такі маршрутні практики, у тому числі і по Буковині, виїжджають близько 200 здобувачів та викладачів ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Йде активний прийом студентів-туристів з інших країн та регіонів України. Так, зокрема у травні 2017 р. на туристичну практику у ЧНУ ім. Ю. Федьковича було прийнято 12 студентів та викладачів Білоруського держуніверситету з Мінська, 6-7 червня 2018 р. – 45 студентів та викладачів Університету Павла-Йозефа Шафарика в м. Кошице (Словаччина), 15 студентів та викладачів ЧНУ ім. Ю. Федьковича стажувалися по туристичних маршрутах Південної Буковини у липні 2017 р. (керівник Д.І. Холявчук). Виконавці проекту активно залучаються до проведення таких практик по м. Чернівці та Чернівецькій області для студентів з Київського, Центрально-Українського, Ніжинського університетів, що стали вже систематичними.

  2. Під безпосереднім керівництвом і за активної підтримки виконавців проекту «Спадщина» іде поглиблення науково-теоретичних, методичних та прикладних основ вивчення історичної та етнографічної спадщини як частини сталого розвитку туризму на Буковині. Так, зокрема, виконавцем проекту Ж. І. Бучко завершується у 2018 р. наукове дослідження з проблем розвитку транскордонного туризму в Україні, що розвиває ідеї та основні напрями проекту «Спадщина». Під керівництвом В. П. Руденка Я. В. Джаманом виконане дослідження «Розвиток етнотуризму в поліетнічному місті Чернівці», що напряму базується на матеріалах проекту «Спадщина», поглиблює та розвиває його інформаційну та методичну базу. М. Ю. Паламарюк здійснений суспільно-географічний аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів Буковинських Карпат як дисертаційне дослідження (2015 р., керівник В. П. Руденко). Дуже близькими до проблем етнотуризму є наукові дисертаційні роботи здобувачів географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича С. М. Павлюк (2017 р.), І. П. Добинди (2016 р.), М. Д. Лапушняк (2015 р.), Л. В. Лопушняка (2018 р.).

  3. Залучення до реалізації ідей проекту підготовлених у колективі геофаку професійних гідів-екскурсоводів – М. Ю. Паламарюк, С. Д. Брика, І. Д. Бойко, Г. Я. Круль, М. Д. Лапушняк, Н. С. Андрусяк, В. С. Грицку, як і самих виконавців проекту – Ж. І. Бучко, О. Д. Короля, якими практично щоденно матеріали проекту доносяться до уваги десяткам зацікавлених відвідувачів Чернівецької області.

  4. Організація та проведення всеукраїнських та міжнародних науково-методичних конференцій та семінарів з широким використанням матеріалів проекту. Так, у 2014, 2016, 2017 роках у ЧНУ ім. Ю. Федьковича на географічному факультеті були проведені науково-методичні конференції з міжнародною участю, на яких широко обговорювались питання подальшого розвитку етнічного туризму як на Буковині, так і за кордоном.

Як бачимо, проект HERITAGE: MIS-ETC Code: 829 проростає на благодатному ґрунті дружби і співробітництва між етнічними спільнотами Буковини та зарубіжжя – і в цьому – великі перспективи подальшої співпраці в розрізі досліджень історичної та етнографічної спадщини як складової сталого розвитку туризму на Буковині.


Менеджер проекту Руденко В.П.