Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Prima întâlnire de parteneri din cadrul proiectului HERITAGE se va petrece la Cernăuți

2012/09/05


În perioada de 12-13 septembire în or. Cernăuți se va petrece prima întâlnire cu partenerii în cadrul proiectului "Patrimoniului istoric și etnografic - component al dezvoltarii durabile a turismului în Bucovina (HERITAGE) între partenerul principal Universitatea Natională “Yuriy Fedkovych” din Cenăuți și Partenerul 1 Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava. În agenda acestei ședințe este inclusă discutarea problemelor organizatorice pentru punerea în aplicare a proiectului, aprobarea planificării și abordarea problemelor grupurilor partenere.