Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Administrația Regională de Stat Cernăuți contribuie la co-finanțarea proiectului european

2013/09/16


Proiectul "Patrimoniul istoric și etnografic – componentă a dezvoltării durabile a turismului în Bucovina» (HERITAGE), Cod MIS-ETC 829 și-a început implementareape teritoriul regiunii Cernăuți și a județului Suceava începând cu data de 17 mai 2012. Proiectul este implementat de către Universitatea Națională din Cernăuți, în parteneriat cu Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 și are ca scop dezvoltarea infrastructurii turistice prin creșterea atractivității zonelor de frontieră. Bugetul total al proiectului este de 1.474 463,00 euro, din care bugetul atribuit Universității Naționale din Cernauti fiindde 934 466,00 euro.

Pe parcursul implementării acestui proiect au apărut unele dificultăți din cauza diferenței dintre legislația ucraineană și cea europeană. În conformitate cu termenii proiectului Universitatea trebuie să asigure cofinanțarea, în procent de 10% din suma totală, în același timp, în bugetul Universității nu este prevăzut un capitol respectiv pentru acest tip de cheltuieli. Universitatea a solicitat în această problemă sprijinul domnului Mikhailo N. Papiev - șeful Administrației Regionale de Stat Cernăuți. Trebuie să menționăm faptul că șeful Administrației Regionale de Stat Cernăuți a reacționat cu promptitudine pentru a rezolva această problemă și a contribuit în mod semnificativ la eliminarea acestor dificultăți în ceea ce privește obținerea co-finanțării proiectului. La începutul lunii septembrie, Universitatea a primit fondurile necesare co-finanțării, care s-a ridicat la aproape 1 milion de grivne.

Acesta este primul astfel de proiect, de o atât de mare amploare, atât pentru Universitate, cât și pentru regiune, iar unul dintre obiectivele sale principale este de a promova oportunitățile turistice din nordul și sudul Bucovinei și de mări fluxul de turiști.