Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Univeristatea națională Iu.Fedkovych din Cernăuți a găzduit deja a șaptea întâlnire de parteneri în cadrul proiectului HERITAGE

2013/10/24


Întâlnirea a fost deschisă de către coordinatorul proiectului de la Unversitatea Națională Iu.Fedkovych din Cernăuți – Dumitru Fedortsov, de asemenea, cu cuvint de salutare s-a adresat și coordonatorul proiectului a Partenerului 1 – Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Ștefan Purici. Pe parcursul întâlnirii au fost discutate întrebările referitor tuturor activităților și întărit următorul plan de activitate pe perioada până la următoarea întâlnire. De asemenea, au fost hotărâte întrebările referitor organizării următorilor conferințe de presă, deschiderea Muzeului etnografic și istorie antică, expozițiilor muzeale, inaugurarea Centrului Bucovinean de informare și comunicare, publicarea editurilor turistice și manualelor metodice pentru ghizi și, de asemenea, întrebărilor referitor pregătirii și petrecerii training-urilor pentru grupurile țintă ale proiectului. S-a ajuns la acord referitor datelor concrete a următoarei conferință de presă, deschiderea Muzeului etnografic și de istorie antică, lansarea expozițiilor muzeale și a Centrului Bucovinean de informare și comunicare. Au fost stabilite și datele concrete pentru petrecerea training-urilor pentru grupurile țintă a proiectului, care sunt planate pe lunile februarie-martie a anului 2014.