Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

S-a încheiat o serie de câte trei traininguri adresate reprezentanților grupurilor-țintă

2015/12/06


S-a incheiat al treilea ciclu de traininguri pe tema „Expoziții, sărbători și festivaluri  istorico-etnografice – factori de dezvoltare a turismului etnografic în Bucovina” (3-5 decembrie 2015) care face parte din seriile de traininguri adresate reprezentanților grupurilor-țintă. În cadrul acestor traininguri s-a discutat despre organizarea sărbătorilor și festivalurilor etnografice în Bucovina ca factori de dezvoltare a turismului etnografic, De asemenea,  s-a discutat și asupra organizării expozițiilor muzeale consacrate patrimoniului istoric și etnografic.

În perioada 28-29 noiembrie, s-a desfășurat un ciclu de traininguri pe tema „Oraganizarea unor rute turistice internaționale și regionale, cuprinzând obiective istorice și etnografice din Bucovina”. Au fost scoase în evidență aspecte legate de organizarea unor rute turistice, de metodele de elaborare a rutelor turistice, în special ale celor regionale și internaționale, în Bucovina.

Între 5–8 noiembrie, a avut loc un ciclu de traininguri pe tema „Dezvoltarea infrastructurii turistice și organizarea afacerilor turistice în Bucovina” în cadrul carora s-a discutat despre rolul factorilor cultural-istoric, de recreere și a celui infrastructural pentru dezvoltarea turismului în Bucovina și despre cercetarea pieții fluxurilor de turiști și de excursii.