Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

S-a desfășurat al doilea ciclu de traininguri adresate reprezentanților afacerilor turistice și prezentarea traseelor turistice

2015/11/29


Între 26-29 noiembrie a avut loc al doilea ciclu de traininguri adresate reprezentanților afacerilor turistice din regiunea Cernăuți și județul Suceava. La aceste acțiuni s-a discutat asupra planificării și realizării traseelor turistice cu obiective istorice și etnografice, în spațiul transfrontalier bucovinean. Rezultatul acestor traininguri l-a constituit prezentarea celor două trasee turistice noi elaborate în cadrul proiectului.

Pentru început, a fost prezentat traseul regional pentru turism ecvestru „Inelul Țețina” care pornește de la Complexul sportiv turistic „Țețino” care este situate la periferiile orașului Cernăuți. Traseul include obiecte de patrimoniu sacral și arheologic (biserici, așezări). Prezentarea traseului s-a desfășurat cu sprijinul președintelui Asociației „Bucovina turistică”, directorului Centrului sportiv turistic pentru tineret „Sadnysta”, președintelui Federației de turism sportiv din regiunea Cernăuți – Victor Skrypnyk.

În 28-29 noiembrie managerii echipei de proiect din România și Ucraina au prezentat un traseu istoric și etnografic internațional. După ce participanții la traininguri au vizitat Reședința mitropolitană din Bucovina, s-au deplasat într-o excursie la Complexul muzeal de istorie din Vovcineții Vechi, în raionul Hliboca. În continuarea traseuul turistic au fost vizitate obiectele din județul Suceava: mănăstirea medievală Moldovița, orașul-stațiune Vatra Dornei și Cetatea de Scaun din Suceava.

La prezentarea traseului au participat 20 de reprezentanți din regiunea Cernăuți (Șeful Departamentului de știință și cercetare din cadrul ChNU, Coordonatorul proiectului – Dmytro Fedorțov, manageri și traineri în cadrul proiectului, cercetători de la ChNU – Stepan Bryk, Janna Buciko, Olexandr Koroli) și 24 de participanți din județul Suceava (Prorectorul pentru Relații internaționale și imagine a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Coordonatorul proiectului – Ștefan Purici, manager Bogdan Cocieru).

În cadrul derulării proiectului au fost elaborate 8 trasee turistice internaționale, 20 de trasee regionale și 4 locale, a fost publicată „Harta a obiectivelor turistice istorice și etnografice din Regiunea Cernăuți și Județul Suceava”, toate acestea diversificând în mare parte propunerile de pe piața serviciilor turistice în regiunea Cernauți și Județul Suceava.