Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

La Cernăuți s-a petrecut a treia întâlnire de parteneri

2013/02/02


În cadrul întâlnirii cu partenerii, ce s-a desfășurat înperioada de 6-7 februarie 2013 în Universitatea Națională din Cernăuți, s-au discutat acțiunile implementate și următoarele etape ale aplicării proiectului. Au fost identificate traseele turistice și calendarul stabilirii lor, s-a discutat problema publicării revistelor turistice și etnografice. Locul important în cadrul întâlnirii l-a obținut întrebarea referitor la lansarea web site-ului al proiectul care va conține informație despre proiect, știri și rezultatele obținute în trei limbi (ucraineană, română și engleză).