Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

În perioada de 30-31 mai s-a petrecut a cincea întâlnire de parteneri în cadrul proiectului HERITAGE

2013/06/01


Prin intermediul acestei întâlniri, ce a avut loc în decurs de două zile 30-31 mai în or. Cernăuți, de către părțile proiectului s-au analizat rezultatele obținute îndecurs de primul an de implementare a acestui proiect, s-au discutat următorii pași pe calea realizării obiectivelor stabilite și îndeplinirea obiectivelor preconizate ale proiectului. Au participat ambele părți ale proiectului, și cea din Ucraina, și cea din România, care au analizat stadiul actual de evenimente și au discutat în comun problemele în raport cu zonele active ale proiectului. O importanță urgentă în această fază s-a oferit întrebării adresate expedițiilor ale grupurilor de lucru atât în afara orașului Cernăuți,cât și în interiorullui.