Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Inaugurează Centrul Bucovinean de comunicare şi informare - Oficiul teritorial Suceava.

2013/08/08


În cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, sub deviza Granițe Comune. Soluții comune, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Universitatea Națională Yuri Fedkovych din Cernăuți, derulează proiectul transfrontalier intitulat Patrimoniul istoric și etnografic-componentă a dezvoltării durabile a turismului în Bucovina (HERITAGE), cod MIS-ETC 829, proiect ce va contribui la îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turismul istoric și etnografic, prin sporirea interesului pentru zonele turistice de frontieră.

Pentru îndeplinirea obiectivului fundamental al proiectului, acela de dezvoltare a turismului istorico-etnografic, se vizează diversificarea și optimizarea serviciilor turistice pentru ca acestea să se desfășoare conform standardelor europene în domeniu. Cu acest deziderat, în cadrul proiectului HERITAGE, Universitatea suceveană inaugurează în data de 13 august 2013, pe strada Universității nr 36 A, Centrul Bucovinean de comunicare şi informare - Oficiul teritorial Suceava. Acest inovator centru de informare turistică, la inaugurarea căruia sunt invitați să participe toți cei interesați, are drept scop principal oferirea de informații comprehensive privind obiectivele istorico-etnografice din județul Suceava și regiunea Cernăuți. Oficiul teritorial Suceava al Centrului Bucovinean de comunicare și informare va reprezenta un cadru eficient de documentare pentru toți cei pasionați de istoria și pitorescul Bucovinei, dar și pentru agențiile de turism și tour-operatorii, întrucât va cuprindeo hartă de mari dimensiuni a Bucovinei, cu traseele nou create, un infostand interactiv, broșuri de informare turistică și personal calificat pentru furnizarea de informații turistice cuprinzătoare. De asemenea, sub egidacentrului va fi organizată o expoziție arheologică permanentă, inclusiv elemente numismatice, care va fi introdusă în noile trasee locale și internaționale ce urmează a fi dezvoltate.

Așadar, centrul HERITAGE - Suceava va fi un instrument eficace, atât în promovarea patrimoniului istoric și etnografic al Bucovinei, cât și în dezvoltarea durabilă a turismului în zonele de frontieră. Simultan cu diversificarea serviciilor turistice în Bucovina, oficiul teritorial va facilita sporirea nivelului de informare și conștientizare al cetățenilor din zonele de frontieră și al turiștilor străini despre potențialul istoric și etnografic al regiunii, urmărindu-se o creștere a numărului de turiști în Bucovina cu până la 5%. În acest demers, echipa de proiect suceveană beneficiază de consultanţa şi sprijinul de specialitate al partenerilor asociaţi: Muzeul de Istorie Suceava și Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Suceava.

Pentru mai multe informații:

Ștefan PURICI, Manager de proiect

Tel/Fax +004 0230 216 147 int.521

Descărca