Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Localitatea Brodina

Imagini

Localitatea Brodina

Coordonate GPS (47.78083; 25.27222)
Regiunea (judeţul) Suceava
Raionul Brodina
Localitatea Brodina
Adresa Brodina, jud.Suceava
Categoria Aşezări tradiţionale minorităţi etnice
Anul înfiinţării/prima atestare
Grupul etnic Huţuli

Descrierea obiectivului

Comuna Brodina, situată pe râul Suceava, este formată din mai multe sate: Brodina, Falcău, Sadău, Brodina de Jos, Cununschi, Dubiusca, Ehreşte , Zalomestra, Paltin şi Norocu răspândite în Obcinile Bucovinei. Acestea reprezintă în fapt cătune care s-au dezvoltat în funcţie de proprietatea pe care locuitorii au avut-o asupra terenului. Ea se învecinează cu comunele Ulma, Straja, Izvoarele Sucevei marcând graniţa cu Ucraina. Populaţia de aici este predominant huţulă, a cărei origine este încă discutată, ei fiind cei care au populat primele poieni, pentru a duce un trai mai bun în obcinele Bucovinei. Femeile din această localitate sunt cunoscute pentru încondeierea ouălor (împistrit) participând la numeroase târguri naţionale şi internaţionale. Se mai păstrează unele case cu aspect tradiţional, construite în patru ape, dar şi case după modelul german, doar în două ape. Prelucrarea lemnului rămâne ocupaţia de bază a acestor locuitpori, lucru care se observă şi din stema comunei care are acest simbol în ea. Din această zonă nu lipsesc nici dansurile populare, cel mai cunoscut, fiind Huţulca din Brodina, promovat de un cântăreţ româm Traian Straton.