Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Despre proiect

În data de 16 mai 2009 rectorul Universității Naționale „Yurij Fedkovych” din Cernăuți S.V.Melnychuk a semnat un acord privind punerea în aplicare a proiectului integrat de o durată de 24 de luni "Patrimoniul istoric și etnografic - component al dezvoltarii durabile a turismului în Bucovina". Acesta se implementează în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, finanțat de Uniunea Europeană. Acest proiect furnizează conservarea patrimoniului istoric și cultural din regiunea Cernăuți și județul Suceava, prin formarea registrului de obiecte de patrimoniu istoric și etnografic, asigură un cadru pentru o comunicare eficientă între locuitorii zonelor de frontieră, care împărtășesc un patrimoniu istoric comun, îmbunătățirea imaginii turistice a zonei de frontieră, prin desfășurarea activităților de promovare și publicitate ale proiectului, investire suplimentară în infrastructură, care vor fi realizate ca urmare a formării și promovării noilor trasee turistice și ocuparea forței de muncă de pe ambele părți ale frontierei dintre Ucraina şi România, în necesitate de a deservi unui număr mai mare de turiști interni și internaționali.

Proiectul se implementează în decurs de 24 de luni în baza Centrului de informare și de comunicare a turismului istoric și etnografic din oraşul Cernăuți și a Biroului său Regional de la Suceava.

În cadrul proiectul se crează și se completează baza electronică de date despre obiectele şi traseele turismului istoric și etnografic. Toate eforturile se concentrează pe îmbunătățirea nivelului profesional al grupului țintă și promovarea patrimoniului istoric și etnografic al Bucovinei. Aceste măsuri includ:

• Crearea centrului de informare şi de comunicare al Bucovinei de dezvoltare a turismului istoric și etnografic din Cernăuți și formarea Biroului său Regional la Suceava;

• Pregătirea Registrului de obiecte istorice și etnografice din regiunea Cernăuți și judeţul Suceava, şi, deasemenea, crearea unei baze de date electronice și hărți turistice;

• Elaborarea rutelor internaționale (Cernăuți-Suceava);

• Elaborarea recomandărilor metodice şi petrecerea antrenamentelor pentru reprezentanţii grupurilor țintă din regiunea Cernăuți și județul Suceava;

• Promovarea unui patrimoniu istoric și etnografic comun al Bucovinei.

Bugetul total al proiectului este de 1 474 463.00 EUR (echivalent în grivne – 15 526 095.39), inclusiv bugetul pentru realizarea proiectului pentru Universitatea Națională din Cernăuți - 934 466.00 EUR (echivalentul în grivne – 9 839 926.98 ). Până la 90% al proiectului se finanţează de către Uniunea Europeană.

Datorită acestui proiect al Uniunii Europene în Bucovina apare ocazia de a facilita accesul la informația despre oportunitățile vizitării monumentelor istorice și etnografice din Bucovina și furnizarea consultărilor pentru turiști și grupul țintă al proiectului.