Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

F.A.Q.

1. Ce teritoriu ocupă Bucovina?

Zona istorico-geografică a Ucrainei este situată între Nistru mijlociu și creasta Carpaților în văile de pe cursul superior al Prutului și Siretului. În prezent Bucovina este împărțită între Ucraina (Bucovina de Nord) și România (Bucovina de Sud). Bucovina de Nord de astăzi include regiunea Cernăuți.

2. Cât timp va dura proiectul?

Proiectul este implementat în decurs de 24 de luni. Începând de la 17 mai 2012 şi până în 16 mai 2014.

3. În ce constă proiectul?

Acest proiect furnizează conservarea patrimoniului istoric și cultural din regiunea Cernăuți și județul Suceava, prin formarea registrului de obiecte de patrimoniu istoric și etnografic, asigură un cadru pentru o comunicare eficientă între locuitorii zonelor de frontieră, care împărtășesc un patrimoniu istoric comun, îmbunătățirea imaginii turistice a zonei de frontieră, prin desfășurarea activităților de promovare și publicitate ale proiectului, investire suplimentară în infrastructură, care vor fi realizate ca urmare a formării și promovării noilor trasee turistice și ocuparea forței de muncă de pe ambele părți ale frontierei dintre Ucraina şi România, în necesitate de a deservi unui număr mai mare de turiști interni și internaționali.

4. Cât constituie bugetul total al proiectului?

Bugetul total al proiectului este de 1 474 463.00 EUR (echivalent în grivne – 15 526 095.39), inclusiv bugetul pentru realizarea proiectului pentru Universitatea Națională din Cernăuți - 934 466.00 de euro (echivalentul în grivne – 9 839 926.98 ). Se finanțează până la 90% de către Uniunea Europeană.

5. Cine sunt grupurile ţintă ale proiectului?

Grupuri țintă ale proiectului sunt locuitorii din zona de frontieră a Bucovinei, universitățile, agenții de turism și muzeele.

6. Ce măsuri sunt planificate de către proiect?

7. Care sunt tipurile de turism?

O mare varietate de tipuri și forme de turism necesită selectarea grupurilor prin care ar fi convinabil să se clasifice:

8. Ce este "etnografia"?

Etnografia (din limba greacă etnie - un trib, popor, grafic - scriere) - ştiință socială, obiect de studiu al cărei sunt popoare, cultura lor și modul lor de viață, originea lor (etnogeneza), procesele de relocare a relațiilor culturale și sociale în toate etapele istoriei umane. Se concentrează pe problemele etnogenezei, istoriei etnice, relațiile internaționale, proceselor etnonaționale, culturii tradiționale şi casnice, cunoştinţelor populare, vieții și artei populare.

Etnografia - este istoria poporului, care include istoria locuințelor sale, îmbrăcămintei, alimentării, structurii familiei sale, formelor de viață în cel mai larg sens al acestui cuvânt. Aceasta este istoria sa de revezuirii a lumii, ştiinţilor populare, credinței și superstițiilor, ritualurilor și obiceiurilor. Recent, majoritatea savanților nu referă etnografia la ştiinţe istorice, dar la cele sociale.

9. Care sunt cele mai importante probleme etnografice?

Printre cele mai importante probleme etnografice se consideră următoarele: