Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Domenii

Acțiunea 1 "MANAGEMENTUL PROIECTULUI"

Obiective: asigurarea unei gesţionări optime a proiectului şi facilitatea relațiilor dintre partenerii din cadrul proiectului "Patrimoniului istoric și etnografic – component al dezvoltării durabile a turismului în Bucovina".

Descriere generală: conferințe de presă, întâlniri de parteneri (Universitatea Nationala „Yurij Fedkovych” din Cernăuți, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava), elaborarea rapoartelor cu privire la progresul lucrului îndeplinit și de raportare financiare.

Acțiunea 2 "PROMOVAREA DEZVOLTĂRII TURISMULUI ISTORIC ŞI ETNOGRAFIC A INFRASTRUCTURII ÎN BUCOVINA"

Obiective: facilitatea accesul la informație despre oportunitățile vizitării monumentelor istorice și etnografice din Bucovina și furnizarea serviciilor de consultare pentru turiștii și grupurile țintă ale proiectului.

Descriere generală: stabilirea unor noi obiecte de infrastructură ale turismului istoric și etnografic în Bucovina: Centrul Bucovinean de informare şi de comunicare al turismului istoric și etnografic din Cernăuți și Biroul său Regional de la Suceava. Crearea în Centrul Bucovinean pe o bază științifică a Muzeul de etnografie și istorie antică, cu includerea sa în noile trasee turistice. Crearea în cadrul Biroului de reprezentare regională al Centrului Bucovinean în Suceava a exponatelor-monumentelor arheologice din vremea paleolitului şi până în secolul XVIII. Fondurile de exponate ale Muzeului sunt transferate de la universitățile din Cernăuți și Suceava.

Acțiunea 3 "CREAREA BAZEI DE DATE ELECTRONICE DESPRE OBIECTELE TURISMULUI ISTORIC ŞI ETNOFRAFIC ŞI FORMAREA NOILOR TRASEE TURISTICE"

Obiective: ridicarea nivelului atractivităţii patrimoniului istoric și etnografic din zona Bucovinei pentru turiștii străini şi interni.

Descriere generală: formarea bazei de date electronice despre obiectele turismului istoric și etnografic din Bucovina în 3 limbi (ucraineană, română, engleză), completarea bazei de date cu detaliile expedițiilor petrecute pe teritoriul regiunii Cernăuți și județului Suceava (România). Pe baza informației colectate în parcursul expedițiilor se elaborează:
1) harta turistică trilingvă (ucraineană, română, engleză), pe care sunt prezentate obiectele turismului istoric și etnografic al regiunii Cernăuți și județului Suceava;
2) rute internaționale și regionale pentru autoturism, ciclism, pietoni, turism ecvestru. Se planează de creat cel puțin 20 de rute turistice internaționale și regionale noi.

Acțiunea 4 "PREGĂTIREA ŞI INSTRUIREA REPREZENTANŢILOR ALE GRUPURILOR ŢINTĂ"

Obiective: elaborarea și publicarea recomandărilor metodice și instruirea pe baza lor ale reprezentanţilor grupurilor țintă.

Descriere generală: în baza Registrul de obiecte ale turismului istoric și etnografic, noilor trasee turistice create se vor elabora și publica 3 cărți (recomandări metodice) în 3 limbi (ucraineană, română, engleză) pentru grupurile ţintă ale proiectului:
1) în ajutorul ghizilor de turism de a servi turiştii de pe noile rute turistice;
2) pentru lucrătorii instituțiilor de cultură, studenții specialităților de profil - pentru a crea exponate de muzeu și organizarea evenimentelor și festivalurilor etnografice;
3) pentru lucrătorii agențiilor de turism și instituțiilor culturale – pentru organizarea traseelor şi excursiilor turistice tematice, petrecerea expozițiilor muzeale.
Efectuarea instruirii și antrenamentelor cât pentru membrilor întregului grup țintă al proiectului, atât și separat pentru grupa țintă pe baza recomandărilor metodice.

Acțiunea 5 "PROMOVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC ȘI ETNOGRAFIC AL BUCOVINEI"

Obiective: asigurarea promovării efective a patrimoniului cultural în Bucovina și iluminarea la timp a activităților proiectului.

Descriere generală: pentru atingerea acestor obiective:
1) crearea noilor mecanisme de promovare a patrimoniului istoric și etnografic în zona de frontieră (Web site-ul trilingv, revista turistică trilingvă "Bucovina Turistică");
2) eliberarea obiectelor promoţionale, campanii și evenimente organizate și desfășurate: Etnofestivalul Internaţional, albumul etnografic, lansarea a 10 broșuri cu trasee turistice noi, DVD promoţional; campania de marketing.