Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Muzeul geografic și de cunoaștetre a mediului

Imagini

Muzeul geografic și de cunoaștetre a mediului

Coordonate GPS (48.288583; 25.937203)
Regiunea (judeţul) Cernăuți
Raionul 1 Mai
Localitatea Cernăuți
Adresa Str. Olga Kobylyanska 28
Categoria Muzee și case memoriale
Anul înfiinţării/prima atestare 1 863р.
Grupul etnic

Descrierea obiectivului

Este cel mai vechi muzeu, fiind înființat în anul 1863, ca muzeu de ținut, care de la început a organizat acțiuni de realizare a colecțiilor de obiecte din următoarele domenii: științele naturii, arheologie, numismatică și colecționarea diferitelor medalii și ordine. Între anii 1877 – 1893 muzeul nu a funcționat. Odată cu finalizarea construcției muzeului bucovinean al meșteșugurilor de pe strada Mițkevici nr 2 , muzeul de ținut a închiriat un spațiu unde a putut prezenta obiectele pentru expoziția proprie. Extinderea muzeului și dezvoltarea activității au fost posibile prin cercetările efectuate de K. Romștorfer, I. Sombati, R. F. Kaindlia, V. Ariciuk, E. Kostin, I. Prokopoveci. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în anuarele muzeale. În anii Primului Război Mondial, muzeul a încetat activitatea și a reluat-o în anul 1918, dar în alte condiții. În 1930 , muzeul a fost reorganizat în Muzeul Regional, primind și un statut nou cu această ocazie. În 1935 muzeul a fost unificat cu Muzeul Industriilor și a fost înființat Muzeul Regional „Regele Carol al II-lea ” După încorporarea Bucovinei de Nord in URSS, în noiembrie 1940 a fost înființat muzeul de Istorie și Geografie, funcționând în Palatul Mitopolitan. De abia după cel de-al Doilea Război Mondial , muzeul a fost transferat în clădirea de pe strada Olga Kobileanska. Acest muzeu are peste 20 de săli care sunt asignate celor două mari domenii: Istorie și Științele naturii. În prezent, Muzeul de Geografie și Științe ale Naturii din Cernăuți cuprinde peste 90 mii de obiecte muzeale ( colecția de cărți vechi cu unicatul ”Biblia de la Ostrog ” tipărită de I.Feodorov în 1581; colecția de numismatică cu peste 3000 de monede; o interesantă colecție de arme;colecția de arheologie cu peste 12 mii de obiecte etc.) Piesa centrală a muzeului o constituie colecția de iconografie și artă decorative, compusă din icoane din sec. XVI – XVIII, precum și lucrările renumiților artiști bucovineni : M. Ivasiuk, G. Pihuleak, E. Maximovici , A. Kohanovska. Colecția de „ naturale ” cuprinde aproximativ 10 mii de obiecte ( manechine (sperietori),mostre umede(în recipiente transparente), ierbare, colecții entomologice etc.). Această colecție cuprinde specii incluse în Cartea Roșie a Ucrainei, Lista roșie europeană precum și in Cartea Roșie a Uniunii Internaționale de Protecție a Mediului, exponate endemice (care traiesc numai pe un teritoriu) și specii relicte. Muzeul propune vizitatorilor vizionarea unei părți din noua expoziție realizată, expoziții fixe ,servicii de ghidaj precum susținerea lecțiilor de cunoaștere a mediului. De asemenea organizează vizionarea de filme tematice și asigură suport tehnic pentru expozițiile itinerante (mobile) precum și pentru organizarea de muzee comunitare și private. Muzeul desfășoară actvitate știițifică de cercetare. În componența muzeului, cu statut de filială, intră Muzeul Memorial de Literatură – Olga Kobileanska, Muzeul Memorial de Literatură – I. Fedkovici (ambele din Cernăuți) precum și secțiile muzeale din Hotin și Chițmani.