Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Casa națională ucraineană

Imagini

Casa națională ucraineană

Coordonate GPS (48.289047; 25.939665)
Regiunea (judeţul) Cernăuți
Raionul 1 Mai
Localitatea Cernăuți
Adresa Str. Lomonosov Mykhailo 2
Categoria Construcții civile (clădiri și ansambluri de clădiri)
Anul înfiinţării/prima atestare Кінець ХІХ ст.
Grupul etnic

Descrierea obiectivului

Constituirea asociației ucrainene „Casa națională” în 1884 a determinat strângerea de fonduri pentru construcția unei clădiri proprii. Pentru atingerea acestui scop a fost achiziționată o clădire cu un singur nivel, situată la intersecția străzilor Lomonosov (Petrovicihasse) și cea Ucraineană ( Iosefhasse). Clădirea a fost ridicată în a doua jumătate a secolului XIX și era în proprietatea lui H. Șmigelski. Asociația a achiziționat clădirea în anul 1887 și, după această data, a fost de mai multe ori reconstruită. Prima data, s-a reconstruit între anii 1897-1899, după proiectul arhitectului vienez Klika; între 1899-1900, după proiectul arhitectului a fost adăugat al doilea nivel. În 1932, în urma reconsrucției, a fost amenajată sala cu scenă. În clădire își desfășurau activitatea asociațiile ucrainene, tipografia, redacția primului ziar ucrainean „Bucovina”. Tot aici se țineau seratele literar-muzicale. În această clădire, o perioadă a funcționat și internatul de băieți. În 1940, casa națională a fost închisă și transformată în școală muzicală. După război, aici au funcționat Casa învățătorului și sediul artiștilor amatori, filiala regională a Uniunii scriitorilor, centrul regional de creație populară Cernăuți. Din 1991, Casa națională și-a reluat activitatea. Clădirea este monument de arhitectură de importanță locală.