Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Centrul cultural evreiesc „ Toynbi Galle”

Imagini

Centrul cultural evreiesc „ Toynbi Galle”

Coordonate GPS (48.294136; 25.939842)
Regiunea (judeţul) Cernăuți
Raionul 1 Mai
Localitatea Cernăuți
Adresa Str. Turetska 32
Categoria Construcții civile (clădiri și ansambluri de clădiri)
Anul înfiinţării/prima atestare 1 913р.
Grupul etnic

Descrierea obiectivului

Construcția a fost ridicată din inițiativa societății „ Toinbi Hallie” ( denumirea societății vine de la numele economistului englez Arnold Toinbi), ca și clădire cu rol de școală și loc de odihnă pentru straturile sărace ale populației evreiești. Astfel de societate a apărut în Cernăuți în 1912, la inițiativa profesorului universitar Leon Kelner ( a fost primul președinte al societății) și cu sprijinul familiei Marcus și Ana Kislingher. Clădirea a devenit centrul vieții culturale evreiești din oraș. Aici se desfășurau activități cultural - educative, se țineau cursuri cu prezentări de imagini ( diapozitive), se dădeau concerte și reprezentări teatrale pentru copii. De asemenea, aici s-a înființat o bibliotecă publică. În această clădire funcționa și societatea corală „Hasamir”, asociația de fete „ Iona Debora”, școala populară și „Asociația de ajutor pentru femeile evreice”. Tot în această clădire funcționa și casa de rugăciune. Donațiile de binefacere strânse, se cheltuiau pentru ajutorul material al familiilor sărace și se dădea un ajutor bănesc pentru fetele sărace, ca zestre. A funcționat această societate până în 1940, când această clădire a fost preluată de Palatul de cultură al societății căilor ferate. În prezent, în această clădire se află „Biserica adventistă de ziua a șaptea”. Este monument de arhitectură de importanță locală.