Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Horodiștea (așezare întărită) Ruhotenți - val de apărare

Imagini

Horodiștea (așezare întărită) Ruhotenți - val de apărare

Coordonate GPS (48.51391; 26.21993)
Regiunea (judeţul) Cernăuți
Raionul Hotin
Localitatea s.Ruhoten
Adresa
Categoria
Anul înfiinţării/prima atestare
Grupul etnic

Descrierea obiectivului

În împrejurimile satului s-a păstrat un monument arhitectural – așezări ale sciților. Înălțimea lor este de 6-9 m, lățimea – 35. Piața interioară are diametrul aproximativ de 500-700 m. În partea exterioară se află un șanț larg și adânc, în unele locuri încă mai este umplut cu apă. Unii oameni de știință cred că aici a fost un vechi oras Hiyeukaty, care a fost descris în operele sale de împăratul bizantin Constantin B în (cartea "Despre popoare"). Pe o rază de 2-4 km în pădure sunt câteva mici așezări-orășenești. Una dintre ele se găsește pe un deal și se numește – Zmceșche/Castelul, care are un sistem de fortificații destul de complex. Piața are dimensiune de 230 x 170 m. Pantele așezării sunt înconjurate de pietre, care sunt greu de observat prin iarbă. De la așezarea centrală, precum și de la așezarea Castelul se întind așezări drepte care după 100-150 de metri dispar printre relief. La ce u folositm acestea nu ne este cunoscut! Legenda spune că Așezarea a fost construită de turci. Iar profesorul universitar B.O.Tymoschuk (decedat), în ghidul "Hotin" ne oferă vârsta clădirii - secolul VI î.Hr. Acolo se spune că acest loc a servit locuitorilor din împrejurimi pentru adăpostirea animalelor - principala lor avere, în timpul atacului inamic . Pentru a rezista asediului, aveau nevoie de cel puțin 30-40 de apărători. Acesta este un argument puternic pentru faptul că există într-adevăr un străvechi, al șaselea oraș de pe malul drept al Nistrului. - Hiyeukaty "" Interesant este că între Castel și Val este o așezare mică cu un trasament de 2-3 m în înălțime. Diametrul pieței interioare este de 40-45m. Este evident drumul care duce spre așezare, care se termină chiar înainte de intrare. Poate că acolo a existat un pod suspendat. După toate indiciile (în centrul așezări), această structură de lut ar putea servi drept un sanctuar comun pentru toate așezările din jur ... Numele modern al acesteiv așezări - Bateria. A fost denumită astfel, deoarece în timpul Primului Război Mondial, acolo întradevăr a fost plasată o baterie. Războiul a lăsat multe urme importante: în toate pădurile din jur sunt săpate tranșee, sunt buncăre, redute, cimitire liniștite - rusești, austriece ... Și în ziua de azi băieții găsesc muniție pe locul de luptă, pentru ca în noaptea înainte de Paști să „scuture” tăcerea sfântă cu explozii înspăimântătoare. Aceasta este tradiția de aici. Misterioasă este o așezare, care se află la o distanță de 700 de metri de Val. Situat în pădure, în vârful dealului de pe Nistru. Înălțimea de 3-3,5 m,diametrul cercului este de 300 de metri. Dar această așezare, din nu știm ce motiv, este aplasată în vale.Te poți uita la ea de sus. După un lung studiu al reliefului, a reieșit că, această așezarea fost situată cândva la înălțime, „în buric”. Dar, cu câteva secole în urmă au fost catastrofe naturale majore, care au dus la alunecări de teren deosebit de mari – astfel orașul a ajuns în partea de jos a movilei. Aceste efecte ale alunecărilo de teren sunt reflectate în toponimia zonei înconjurătoare (Primul val, al doilea val, Glie ...) Apoi, aceste teritorii au făcut parte din Rusia Kievleană. Mai târziu a aparținut de principatul Halețko-Volynsk și au fost locuite de slavi.