Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Monumentul Victoriei 1941-1945

Imagini

Monumentul Victoriei 1941-1945

Coordonate GPS (48.287798; 25.933185)
Regiunea (judeţul) Cernăuți
Raionul Șevcenko
Localitatea Cernăuți
Adresa Piața Soborna
Categoria Monumente
Anul înfiinţării/prima atestare 1 946р.
Grupul etnic

Descrierea obiectivului

Monumentul Victoriei a fost realizat în anul 1946. Este situat în sqoarul din Piața Soborna. Sculptorul a fost H.L. Petrașevici, iar arhitectul a fost I. Hrehor. Obeliscul din granit a fost construit în cinstea eliberării Cernăuților de cotropitorii germano-fasciști pe 29.03.1944 și are în parte inferioară o figură din bronz, întruchipând soldatul Armatei Roșii. Cu trecerea timpului, acest monument a devenit monumentul închinat victoriei în Marele Război de Apărare a Patriei 1941-1945. În 1973 au fost adăugate plăci cu denumirile unităților militare care au participat la eliberarea Bucovinei. În anul 2005 a fost renovată tribuna și corpul principal al monumentului.