Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Imagini

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Coordonate GPS (47.609977722168; 26.041582107544)
Regiunea (judeţul) Suceava
Raionul Ilişeşti
Localitatea Ilişeşti
Adresa Str. Sucevei f.n.
Categoria Obiective religioase
Anul înfiinţării/prima atestare 1428
Grupul etnic Rom

Descrierea obiectivului

Prima atestare a unei biserici la Ilișești este cea de la 11 iulie 1428, prin care domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432) a dăruit Mănăstirii Bistriţa un număr de 50 de biserici din „Ținutul Sucevei”, care erau construite de către obști sau de către conducători obștești. Printre cele 50 de biserici se afla și „biserica de la Ilișești”. După înființarea Episcopiei Rădăuţilor, Ştefan cel Mare (1457-1504) i-a întărit acesteia, printr-un document din 15 martie 1490, 50 de biserici cu preoți dintre care 44 biserici din Ținutul Sucevei și 6 din Ținutul Cernăuțiului, printre care și „biserica din Iliasinți (Ilișești) cu preotul”. Biserica a fost distrusă de fiecare dată când satul a fost ars și devastat de poloni, turci, tătari sau cazaci. După unele dovezi scrise, vechea biserică a satului s-a aflat în Săliște, de unde au fost recuperate în secolul al XIX-lea câteva grinzi vechi de stejar semiars care au fost folosite la construirea a două troițe, astăzi dispărute. În anul 1709 a început construcția unei mănăstiri la Ilișești. Din ansamblul construcțiilor monahale, se mai păstrează astăzi doar biserica și clopotnița. Biserica are o pisanie cu următorul text în limba română cu caractere chirilice: „Cu vrearea tatălui și cu agiutoriul fiiului și cu săvârșirea sfântului duh ziditu-s-a aceasta sfântă și de viață dătătoare mănăstire de d(u)m(nea)lui Ionașco Isăcescul biv vel medelnicer cu giupâneasa d(u)m(i)sale Alicsandra va dni Io Niculai Alexandru Voevod, leat 7222 iuni(e) 20”. Ctitor a fost Ionașcu Isăcescu care a cumpărat cu 60 lei moșia Bălăceana, pe care a donat-o mănăstirii. Biserica a fost înnoită în jurul anului 1778 de arhimandritul Meletie. Mănăstirea Ilișești a fost desființată de austrieci în 1783, iar biserica mănăstirii a devenit biserică parohială. Icoanele de pe catapeteasma bisericii au fost pictate în 1867 de renumitul pictor Epaminonda Bucevschi, proaspăt absolvent de studii teologice. În curtea bisericii se află un turn de poartă, având la primul etaj o clopotniță. În anul 1924, biserica a fost zugrăvită din nou. În anul 1986, în patrimoniul Parohiei Ilișești a fost trecută fosta biserică luterană din sat. Aceasta a fost reabilitată și apoi sfințită în 1990 cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. După 1990 structura de rezistență a bisericii a fost puternic afectată de lucrările de infrastructură la drumul care leagă Suceava de Gura Humorului iar lăcașul de cult a început să se ruineze. Astfel, biserica a fost închisă din cauza pericolului de prăbușire a pereților, iar preotul ortodox din localitate a început să slujească în fosta biserică evanghelică (construită în 1901 de comunitatea germană din Ilișești. Biserica reprezintă un monument arhitectonic moldovenesc, o raritate între bisericile din zona Moldovei prin adaptarea, în spiritul caracteristic al arhitecturii moldovenești tradiționale, a tipului de plan muntenesc cu două turle pe pronaos. Ea a fost construită din piatră masivă și cărămidă arsă la partea superioară sau în locurile unde s-au făcut adăugiri. Biserica fostei mănăstiri Ilișești are plan triconc și trei turle: o turlă deasupra naosului și două turle deasupra pronaosului. Cele două turle aflate deasupra pronaosului sunt foarte apropiate și au același acoperiș. Este este singurul lăcaș de cult din România care are semnele zodiacale sculptate la turn.