Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Târgul de Ceramică Neagră

Imagini

Târgul de Ceramică Neagră

Coordonate GPS (; )
Regiunea (judeţul) Suceava
Raionul Marginea
Localitatea Marginea
Adresa prima zi din mai
Categoria Festivaluri, serbări și expoziții temporare cu specific tradițional
Anul înfiinţării/prima atestare
Grupul etnic Rom

Descrierea obiectivului

Este localitatea cunoscută prin atelierele de olărit care produc renumita ceramică neagră de Marginea. Aceasta este atestată în Moldova din epoca bronzului (sec VI ÎH), fiind o ceramică de foarte bună calitate, lucrată la roată şi având o culoare cenuşiu-neagră. Este comparabilă cu ceramica existentă în alte centre cunoscute din Europa (Polonia, Cehia, Ungaria, Albania etc.) sau din lume (India, Egipt, Peru). Varietatea obiectelor care pot fi găsite aici îi îndeamnă pe vizitatori să poposească pentru a le achiziţiona. Prin aceste popasuri pot să observe în atelier modul în care aceste obiecte iau naştere sub mîinile pricepute ale celor care duc mai departe acest meşteşug.