Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Muzeul de Istorie

Imagini

Muzeul de Istorie

Coordonate GPS (47.951145172119; 26.07006072998)
Regiunea (judeţul) Suceava
Raionul Siret
Localitatea Siret
Adresa str. 9 Mai, nr.12
Categoria Muzee și case memoriale
Anul înfiinţării/prima atestare 1871
Grupul etnic Mixt

Descrierea obiectivului

Istoria muzeului poate fi legată de dezvoltarea oraşului Siret care a cunoscut o perioadă înfloritoare în timpul lui Petru I Muşat (1375-1391), fiind reşedinţă voievodală. Colectarea de obiecte legate de aceste locuri poate fi legată de înfiinţarea în anul 1871 a Societăţii Muzeului din Siret. Activitatea acestei societăţi avea să fie continuată după primul război mondial de către cadrele didactice din oraş. O perioadă importantă pentru dezvoltarea muzeului o constituie derularea cercetărilor arheologice din zona oraşului Siret. Campaniile efectuate între 1968-1968, 1972 şi 1984 din Dealul Ruina, unde se află o aşezare fortificată din Hallstatt A, au costituit un imbold necesar pentru a lua fiinţă muzeul. Astfel în anul 1985 a fost realizat Muzeul de Istorie, având ca tematică formarea şi dezvoltarea târgurilor şi oraşelor medievale de la est de Carpaţi, prezentându-se numeroase aspecte de istorie locală. Muzeul cuprinde 7 săli care prezintă aspecte din epoca pietrei, organizarea politică a târgurilor, urme arheologice din tîrgurile şi oraşele Moldovei, precum şi alte exponate. Interesante sunt imaginile oraşului, cahlele smălţuite, precum şi prezentarea categoriilor sociale care locuiau în oraş. Sunt prezentate cetăţile mai importante din Moldova: Suceava, Neamţ, Hotin, Soroca şi Orhei.