Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Sinagoga "Gah"

Imagini

Sinagoga

Coordonate GPS (47.645977020264; 26.258319854736)
Regiunea (judeţul) Suceava
Raionul Suceava
Localitatea Suceava
Adresa Dimitrie Onciul 7
Categoria Obiective religioase
Anul înfiinţării/prima atestare 1870
Grupul etnic Evrei

Descrierea obiectivului

Sinagoga Gah din Suceava este un lăcaș de cult evreiesc din orașul Suceava, aflat în centrul orașului. A fost construită în anul 1870 de către societatea de ajutor mutual "Gmilut Hasadim" (abreviată Gah) din Suceava. Societatea mai sus amintită se ocupa cu furnizarea de servicii și sprijin financiar pentru săracii și nevoiașii din întreaga regiune a Bucovinei. Piatra de temelie a sinagogii a fost pusă de către rabinul din Cernăuți, Reb Haim Thirer, care a fost numit Chaim Czernowitzer. Clădirea are o fațadă exterioară simplă, având un parter înalt cu ferestre dreptunghiulare, largi și înalte (în stilul clădirilor neoclasice). Interiorul este amplu și decorat cu măsură. Restaurările efectuate în 1910, 1975, 1983 și 2003 au făcut ca acest edificiu să devină unul din puținele cazuri de compunere asimetrică a planului și volumelor. El este format din două corpuri alipite: cel principal are dimensiuni mici, pe când cel secundar, atașat pe latura nordică, pare adăugat ulterior. Galerie femeilor este susținută de 12 piloni cu decorații simbolizând triburile lui Israel. Comunitatea evreilor din oraș intenționează să introducă sinagoga în circuitul turistic și să o facă accesibilă publicului. În clădirea sinagogii, se va amenaja o expoziție cu fotografii și obiecte de cult evreiești.