Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Biserica „Duminica Tuturor Sfinților”

Imagini

Biserica „Duminica Tuturor Sfinților”

Coordonate GPS (47.704788208008; 26.098360061646)
Regiunea (judeţul) Suceava
Raionul Todireşti
Localitatea Părhăuţi
Adresa DJ 178 A
Categoria Obiective religioase
Anul înfiinţării/prima atestare 1522
Grupul etnic Rom

Descrierea obiectivului

Această biserică a fost ridicată în anul 1522 de către logofătul Gavril Trotuşan, marcând un moment important în evoluţia arhitecturii moldoveneşti. Ea este lipsită de turlă, acoperişul în patru ape, două cruci pe acesta, însă nota caracteristică este dată de pridvor. Acesta are o formă neobişnuită are două caturi: cel de jos cu două arcade legate de un stâlp median, iar cel de sus care serveşte drept clopotniţă, are patru arcade, două pe faţa de est şi două pe părţile laterale. Acest tip de pridvor a fost dezvoltat artistic ulterior la monumentele de la Voroneţ şi Moldoviţa.