Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli”

Imagini

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli”

Coordonate GPS (47.703536987305; 26.06706237793)
Regiunea (judeţul) Suceava
Raionul Todireşti
Localitatea Todireşti
Adresa DN 178 A
Categoria Obiective religioase
Anul înfiinţării/prima atestare Sec.XVIII
Grupul etnic Rom

Descrierea obiectivului

Biserica a fost construită în secolul al XVIII-lea şi se află localizată în cimitirul satului Todireşti. Este construită din bârne de brad, îmbinate la colţuri în „coadă de rândunică”, iar talpa este cioplită în lemn de stejar. Ea a fost clădită pe un soclu de piatră, ulterior tencuit. Pentru a proteja edificiul de intemperii, pereții din bârne au fost ulterior tencuiți. Edificiul are un acoperiș cu pante repezi, cu streașină foarte largă în partea de vest și cu o învelitoare din tablă zincată. Streașina este susținută de console formate prin prelungirea căpriorilor. Are formă dreptunghiulară și dimensiuni mici, cu absida altarului pentagonală decroșată față de restul corpului construcției și cu pridvor deschis, pe latura de sud. Lăcașul de cult este prevăzut cu o singură ușă, aflată în peretele sudic al pronaosului. În interior, biserica este împărțită în patru încăperi: pridvor, pronaos, naos și altar. Pereții interiori și exteriori și bolta bisericii au fost tencuiți. Pridvorul este deschis, deasupra sa aflându-se un mic turn-clopotniță, construit din zidărie de piatră, fiind susținut de patru stâlpi care formează trei goluri încheiate cu arcuri în plin centru. Altarul are o absidă decroșată de formă pentagonală, catapeteasma se află avansată față de nivelul decroșului. Aici se află două ferestre: una dreptunghiulară de dimensiuni egale cu cele din naos și o a doua fereastră de dimensiuni mai mici. Deasupra altarului se află o boltă semicilindrică.