Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Biblioteca orășenească

Imagini

Biblioteca orășenească

Coordonate GPS (47.347324371338; 25.34934425354)
Regiunea (judeţul) Suceava
Raionul Vatra Dornei
Localitatea Vatra Dornei
Adresa str. Mihai Eminescu, nr.56
Categoria Construcții civile (clădiri și ansambluri de clădiri)
Anul înfiinţării/prima atestare 1898
Grupul etnic Mixt

Descrierea obiectivului

Acesată clădire şi-a păstrat în mare măsură utilitatea pentru care a fost construită, respectiv cea de „cabinet de citire”, fiind strâns legată de dorinţa edililor de a ridica staţiunea Vatra Dornei la statutul de staţiune de nivel european. Construcţia edificiului se datorează înfiinţării la Vatra Dornei a ,Societăţii Culturale Române „Sentinela”, care şi-a intrat în drepturi la 16 aprilie 1898. Dorinţa de cultură şi îndeosebi de carte românească a făcut ca membrii societăţii să fie principalii donatori care au adunat peste 40 000 coroane, necesare construcţiei. Clădirea cu 8 odăi la etaj şi 7 la parter, avea să fie dată în folosinţă în anul 1901. Tot din acel an pe frontispiciul clădirii este scrisă deviza „În unire e putere”, care este vizibilă şi în prezent. În timpul primului război mondial clădirea a fost rechiziţionată şi utilizată ca spaţiu de cazare pentru trupele austro-ungare dislocate în zonă. La terminarea ostilităţilor clădirea a rămas devastată şi grav avariată, astfel că vechea activitate a fost reluată abia după câţiva ani, ce au fost necesari pentru lucrările de reparaţie. Spaţiile existente au fost utilizate o parte pentru bibliotecă iar altele închiriate diferiţilor agenţi economici, inclusiv pentru activităţi de editare. În timpul celui de-al doilea război mondial, clădirea este iarăşi rechiziţionată pentru cantonarea trupelor germane, iar la retragerea acestora a rămas devastată. După război clădirea a fost reparată, iar interiorul ei a fost utilizat pentru diferite scopuri, inclusiv ca spaţii de învăţământ. După anul 1975 clădirea a revenit la destinaţia iniţială, cea de bibliotecă publică.