Patrimoniul istoric şi etnografic – parte a dezvoltării
durabile a turismului în Bucovina
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Mănăstirea Moldovița

Imagini

Mănăstirea Moldovița

Coordonate GPS (47.657009124756; 25.571044921875)
Regiunea (judeţul) Suceava
Raionul Vatra Moldoviţei
Localitatea Vatra Moldoviţei
Adresa sat. Vatra Moldoviţei
Categoria Obiective religioase
Anul înfiinţării/prima atestare 1532
Grupul etnic Rom

Descrierea obiectivului

Mănăstirea a fost construită în timpul domniei lui Petru Rareş, respectiv anul 1532, ca apoi să fie pictată în anul 1537. Aceasta constituie unul dintre cele mai importante elemente de artă cosnstruie în periaoda domniei sale, motiv pentru care a fost înzestrată cu multe danii. Hramul bisericii este „Buna Vestire”, fiind protejată cu un zid de incintă având lungimea de 10 m, grosimea de 1,2 m şi înălţimea de 6 metri. Pe latura estică zidul are trei turnuri masive, în centru fiind cel de deasupra porţii principale. Biserica, are plan treflat, întrece prin dimensiuni construcţiile anterioare, remarcându-se printr-o armonie a proporţiilor, frumuseţea stilului moldovenesc şi pictura exterioară de o mare valoare artistică. Intrarea în biserică se face printr-un pridvor cu arcade înalte şi elemente decorative în stil gotic. Valoare deosebită au scenele păstrate încă bine cum ar fi: „Judecata de Apoi” pe peretele estic; „Asediul Constantinopolului” pe peretele sudic. Din punct de vedere coloristic predomină verdele şi albastrul. În interior de menţionat este tabloul votiv al lui Petru Rareş, doamna Elena şi fiii lor Iliaş şi Ştefan. Între anii 1610 şi 1612 s-a construit din iniţiativa episcopului Efrem de Rădăuţi clădirea clisiarniţei. Aceasta prezintă unele ornamente de inflenţă muntenească, fiind utilizată în timp ca reşedinţă voievodală şi episcopală. În prezent parterul acestei clădiri adăposteşte o colecţie muzeală. Dintre exponatele mai valoroase sunt de menţionat: un epitaf al lui Ştefan cel Mare (1494) şi un altul a lui Anastasie egumenul (1484). În cadrul acesti colecţii mai este expus „Mărul de Aur”, atribuit de către Asociaţia Internaţională a Ziariştilor (1975), pentru eforturile depuse de România de a integra mănăstirile pictate din Bucovina în cadrul turismului internaţional.