Історична та етнографічна спадщина – частина сталого
розвитку туризму на Буковині
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Напрями

Напрям 1 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ»

Мета: забезпечити оптимальне керівництво проекту та полегшити взаємозв’язок між партнерами проекту "Історична та етнографічна спадщина - частина сталого розвитку туризму на Буковині”.

Загальний опис: проведення прес-конференцій, партнерських зустрічей (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Сучавський університет «Штефан чел Маре»), підготовка звітів про хід виконання проекту та фінансової звітності.

Напрям 2 «СПРИЯННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОМУ РОЗВИТКУ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ НА БУКОВИНІ»

Мета: полегшити доступ до інформації щодо можливостей відвідання історико-етнографічних пам’яток Буковини та надати консультаційну підтримку туристам та цільовій групі проекту.

Загальний опис: заснування нових інфраструктурних об’єктів історико-етнографічного туризму на Буковині: “Буковинський інформаційно-комунікаційний центр розвитку історико-етнографічного туризму” у м.Чернівці та його Регіональне представництво у м. Сучава. Створення при Буковинському центрі на науковій основі «Музею етнографії та стародавньої історії» з включенням його до нових туристичних маршрутів. Створення при Регіональному представництві Буковинського центру у м. Сучаві археологічних експозицій-пам’яток від палеоліту до 18 ст. Музейні експонати передані з фондів Чернівецького та Сучавського університетів.

Напрям 3 «СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ ОБ’ЄКТІВ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ ТА РОЗРОБКА НОВИХ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ»

Мета: підвищити привабливість історичної та етнографічної спадщини Буковинського регіону для іноземних та вітчизняних туристів.

Загальний опис: Створена електронної бази даних об’єктів історико-етнографічного туризму на Буковині на 3-х мовах (укр., рум., англ.). Використання даних проведених експедицій на території Чернівецької області та Сучавського повіту Румунії для наповнення бази даних. На основі зібраної в експедиціях інформації розроблені:
1) туристична карта на 3 мовах (укр., рум., англ.), на якій нанесені об’єкти історико-етнографічного туризму Чернівецької області та Сучавського повіту;
2) міжнародні та регіональні маршрути для авто-, вело-, пішохідного, кінного туризму. Всього планується розробити не менше 20 нових міжнародних та регіональних туристичних маршрутів.

Напрям 4 «ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ЦІЛЬОВИХ ГРУП»

Мета: Розробити та видати методичні рекомендації та навчання на їх основі представників цільових груп

Загальний опис: На основі реєстру об‘єктів історико-етнографічного туризму, створених нових туристичних маршрутів розробка та видання 3 книг (методичні рекомендації) для цільовтх груп проекту на 3 мовах:
1) для екскурсоводів та гідів з обслуговування туристів на нових туристичних маршрутах;
2) працівників культурних установ, студентів профілюючих спеціальностей – зі створення музейних експозицій та організації етнографічних свят та фестивалів;
3) для працівників туристичних фірм та культурних установ – з проведення тематичних туристичних маршрутів та екскурсій, створення музейних експозицій.
Проведення навчання та тренування як загальних для представників всієї цільової групи проекту, так і окремо для представників цільової групи на основі методичних рекомендацій.

Напрям 5 «ПРОМОЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ТА ЕТНОГРАФІЧНОЇ СПАДЩИНИ БУКОВИНИ»

Мета: Забезпечити ефективну промоцію історико-культурної спадщини території Буковини та вчасно висвітлювати діяльність в рамках проекту.

Загальний опис: Для досягнення цього завдання:
1) створені нові механізми для промоції історичної та етнографічної спадщини прикордонних територій (тримовний Інтернет-сайт, тримовний туристичний журнал «Туристична Буковина»);
2) видана рекламна продукція, організовані та проведені рекламні кампанії та заходи: Міжнародний етнофестиваль; етнографічний альбом; випущені 10 буклетів-брошур з нових туристичних маршрутів; промоційний DVD-диск; маркетингова кампанія проекту.