Історична та етнографічна спадщина – частина сталого
розвитку туризму на Буковині
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Партнери

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича є найбільшим університетом в Північній Буковині. Крім того, університет вважається одним з найстаріших класичних університетів України. Розташований в сучасному місті Чернівці, чудовий комплекс будівель університету побудований між 1864-1882 рр. як резиденція митрополитів Буковини, відомим чеський архітектор - Йозефом Главкою. Внутрішні роботи здійснені віденськими художниками. Стиль будівлі містить в собі домінуючий мотив візантійської та романської архітектури.

Університет був заснований в 1875 році під назвою Університет Франца-Йосипа, на основі школи теології. Спочатку мовою навчання була німецька, з окремими кафедрами мови та літератури румунською та українською мовами.

Еволюція університету, з плином часу, значно просліджувалась в частій зміні своєї назви: Університет Франца-Йосипа (1875-1918), Чернівецький університет короля Кароля І (1919-1940), Чернівецький державний університет після 1940 року. З 1989 року Чернівецький національний університет був названий в ім'я видатного письменника Буковини - Юрія Федьковича. У 2000 році він отримав статус національного університету.

Існують 16 факультетів: факультет географії, економічний факультет, інженерно-технічний факультет, факультет іноземних мов, факультет історії, політології та міжнародних відносин, факультет комп'ютерних наук, факультет образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, факультет педагогіки, психології та соціальної роботи, факультет прикладної математики, фізичний факультет, філологічний факультет, філософсько-теологічний факультет, факультет біології, екології та біотехнологій, факультет фізичного виховання та здоров'я людини, хімічний факультет, юридичний факультет і загальноуніверситетська кафедра будівництва та архітектури.

Університет має 14 будівель, ботанічний сад, зоологічні та геологічні музеї, видавництво, бібліотеку з більш ніж 2,5 мільйона примірників. Загальна площа становить 110 800 квадратних метрів.

За рішенням сесії Ради Європейської асоціації університетів, що відбулась в Брюсселі 15 січня 2009 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича отримав статус члена даної Асоціації. (EUA www.eua.be).

28 червня 2011 р., у день святкування 15-ої річниці Конституції України члени Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийняли доленосне для української держави рішення: включити архітектурний ансамбль Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) до найпрестижнішого списку світового надбання – Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Сучавський Університет «Штефан чел Маре»

Сучавський університет «Штефан чел Маре» є сучасною установою із 50-річними традиціями в сфері вищої освіти. В 2005 році університет прийняв принципи Болонської декларації та Хартії Університетів.

Університет розташований на північному сході Румунії, в південній частині Буковини, в регіоні з мальовничою атмосферою із сильним акцентом на традиції, культуру та цінності.

9 факультетів університету пропонують програми бакалаврату тривалістю в 3 або 4 роки, отримання ступеня магістра (2 роки) та докторантура на всіх факультетах: харчової інженерії, електротехніки і інформатики, машинобудування, мехатроніки і управління, історії і географії, літератури та комунікаційних наук, лісового господарства та економічних наук і державного управління.

Основні цілі Сучавського університету «Штефан чел Маре» узгоджуються з політикою ЄС, в основі яких полягає: підготовка висококваліфікованих і компетентних фахівців, які б відповідали вимогам глобальної конкуренції; формування гармонійної особистості студентів; заохочення творчості та інновацій в цілях розвитку поточних наукових досліджень; поточна оцінка наукової продуктивності академічної спільноти та постійне вдосконалення освітньої та наукової діяльності, з тим, щоб об'єднати структурні, якісні та економічні успіхи в європейській системі вищої освіти.

З моменту свого заснування університет постійно розвивається і на даному етапі кампус охоплює близько 64762 квадратних метрів навчальних аудиторій, два спортивних зала, спортивний майданчик зі системою покриття штучною травою оснащений повітряним покриттям взимку і системою освітлення, а також комплекс басейну і терапії.

Університет пропонує житло європейських стандартів більше як для 1000 студентів в чотирьох гуртожитках. Відремонтована університетська їдальня розрахована на 220 місць, два виставкових зала, бібліотека із чотирма читацькими залами, численні аудиторії та лабораторії оснащені необхідними умовами для навчання і дослідження, - це все додатковий раз доводить факт, що кампус Сучавського університету «Штефан чел Маре» повноправно може вважатись сприятливим простором для розвитку та утвердження як студентів, так і викладацького складу. Потреба постійного розвитку, необхідність відкриття нових напрямків у планах наукових досліджень та підготовки фахівців, зобов'язання забезпечити належні умови новим вимогам породили проект розширення Сучавського університету, через планування другого кампуса. Новий кампус буде побудований на площі 30 га і включатиме будівлі з навчальними аудиторіями, чотири сучасні житлові будівлі, науково-дослідні лабораторії в області нанотехнологій і біотехнологій, спортивна арена на 4000 місць, університетська їдальня, дендрологічний парк і ботанічний сад, басейн олімпійських розмірів, спортивні майданчики тощо.


Асоційовані партнери

Чернівецький обласний краєзнавчий музей

Обласний краєзнавчий музей у Чернівцях містить найбільше зібрання матеріалів і документів з історії, етнографії та культури Північної Буковини.

На Буковині першу спробу створення музею було зроблено в 1863 р. любителями старовини. Лише 14 травня 1893 р., зусиллями на той час дослідника-краєзнавця К.А.Ромшторфера, було урочисто відкрито буковинський крайовий музей, який без перерви діяв до початку Першої світової війни, а згодом і Промисловий музей. Напередодні Першої світової війни Буковинський крайовий музей мав досить непогану колекцію експонатів, серед яких були і унікальні предмети.

У роки Першої світової війни, а також в 20-і роки XX ст. музеї на території нашого краю припинили свою діяльність і тільки у грудні 1935 року колишні Крайовий та Промисловий музеї були об’єднані в один музей. Через п’ять років, у 1940 р., на базі згаданих музеїв було створено Чернівецький обласний краєзнавчий музей, який розгорнув свою експозицію у колишній резиденції Буковинських митрополитів, а з 1956 р. музей переміщений у будівлю колишньої консисторії (управління справами) Релігійного фонду Буковини, по вул. О.Кобилянської, 28.

Усі сучасні експонати Чернівецького обласного краєзнавчого музею, які відносяться до його спадщини, мають свою історичну та краєзнавчу цінність. Особливе місце належить етнографічній колекції, заслуговують на увагу і колекції зброї, стародруків, ікон, писанок та ряд інших.

Значна частина збережених експонатів віднесена до історичної групи збереження - майже 500 одиниць. Серед них і найбільш цінні експонати, якими володіє музей – це рукописні книги, та стародруки, тобто книги, видрукувані до 1825 р..

Серед інших пам’яток на особливу увагу заслуговує прапор міста Чернівці виготовлений до 500-річчя першої писемної згадки про Чернівці, яка надзвичайно широко відзначалася чернівчанами в 1908 році. До прапора було виготовлено і п’ять ювілейних стрічок від національних товариств краю та окремих громадян, які і сьогодні, разом із прапором, експонуються у експозиційних залах музею.

Основна ж частина експонатів, успадкованих від Крайового музею, які сьогодні належать до історичної групи збереження - це предмети етнографічного характеру: побутові речі, одяг, знаряддя праці XVIII-ХІХ ст. та зразки виробів буковинських підприємств другої половини ХІХ - початку XX століття.

Серед творів декоративно-прикладного мистецтва також зустрічаються експонати, зібрані працівниками Буковинського крайового музею, їх трохи більше сотні. Переважно це зразки вишивок із різних куточків Північної Буковини, характерних для 2-ї половини ХІХ - поч. XX ст.

Окремо слід виділити археологічну спадщину Буковинського крайового музею. У кількості це всього 150 предметів, але майже всі вони можуть бути віднесені до розряду унікальних.

Серед експонатів, які надійшли із Буковинського крайового музею, близько 70 фотографій. Старі, неякісні, пожовклі від часу фото знову повертають нас до подій, які мали місце на території краю в другій половині ХІХ - на початку XX ст. Завдяки їм ми віч-на-віч зустрічаємось із представниками різних етнічних груп, які мешкали на Буковині, разом із ними мандруємо вулицями міст і сіл цього краю.

Сучавське управління культури та національної спадщини

Сучавське управління культури та національної спадщини було засноване в 2001 р. на базі рішення уряду № 286/8 березня 2001 р., будучи децентралізованою інституцією Міністерства культури зі статусом юридичної особи.

Основні завдання Управління культури і національної спадщини стосуються захисту і зміцнення національної культурної спадщини. Спеціалісти установи беруть участь в діях щодо контролю за дотриманням законодавства про авторські та суміжні права. Дане управління стверджує створення, реорганізацію або скасування державних установ культури і культурних установ, які працюють під керівництвом округу або місцевих рад. Через дане управління міністерство культури фінансує культурні програми, проекти та інші культурні заходи, підтримує роботу неурядових організацій та інших приватних юридичних осіб, що діють у сфері культури. Сучавське управління співпрацює з органами державної влади та спеціалізованими установами для розробки матеріальної бази, диверсифікації, модернізації та оптимізації послуг, необхідних культурним громадам.

Дана децентралізована державна установа ініціює та підтримує дії з пожвавлення місцевих традицій та звичаїв, специфічних традиційних занять, підтримує дії з підготовки фахівців і майстрів традиційних ремесел, редагувати і підтримувати спеціалізовані видання та видання відомостей про культуру і мистецтво.

На рівні Сучавського повіту ця установа виконує завдання Міністерства культури в питаннях віросповідання і гарантує, відповідно до закону, моніторинг діяльності, здійснюваної в рамках пріоритетної національної програми для оснащення і завершення будівництва громадських закладів культури у сільській місцевості та малих містах.


Музей Буковини

Музей Буковини м.Сучава був заснований в 1900 році як Сучавський міський музей. Еволюція даної установи, з плином часу, значно просліджувалась в частій зміні своєї назви: Сучавський міський музей, Міський музей, Регіональний музей, Обласний музей (після 1968 року), Музей Буковини (з 1990), Національний музей Буковини (після 1994), Музейний комплекс Буковина (2002), Музей Буковини. В даний час музей має свої підрозділи археології, історії, природознавства, мистецтва, меморіальний підрозділ, бібліотеку (понад 82 000 томів), регіональну лабораторію відновлення і збереження.

У музеї відбулись масові реструктуризації в період 1975 – 1980 рр., коли більша частина поверху була змінена з метою створення секції історії. Сучасна фактична структура будівлі відрізняється функціональним простором для експозиції, зберігання і дослідження. Починаючи від ідеї, характерної для періоду до 1989 року, відповідно до якої основна структура музею повинна ілюструвати відповідні характеристики історичного минулого, основна експозиція Музею історії була задумана як презентація місцевої історії, яка безпосередньо переплітається із національною. У музеї налічуються 27 залів.

Секція історії представлена археологічним матеріалом від епохи палеоліту до сучасності, предметами збереженими ще від даків, об’єктами, які були знайдені в результаті археологічних розкопок фортеці Сучава, керамічними колекціями, кам'яними, металевими та текстильними предметами, монетами, документами, старовинними книгами, пам'ятниками, мистецтвом, мінералогією, палеонтологією, ботанікою, малакологією, ентомологією. До виняткових предметів відносять: трон з Липкань (енеоліт), андрогінний ідол із Міовень (енеоліт), золотий кулон з алмандінами із Ротопенешть (V ст.), візантійські золоті монети, золотий перстень князя Богдана І, одяг знайдений в могилі правителя Петра I Мушат (1375-1391), віднайдений в археологічних розкопках та відреставрований одяг дворянства (поч.ХVII ст.). Колекція зброї включає в себе різну вогнепальну і холодну зброю XVIII-XX століть. Колекція творів мистецтва включає картини, скульптури, графіки, ікони. Меморіальна колекція охоплює в своєму складі фонди Петра Комарнеску, Леки Морару, Іоана Віковяну, Іоана Нєгуре, Ніколая Лабіша, фонди старовинної книги, бібліотеку. Сучавська музейна установа зберігає культурні цінності, які класифікуються в національному тезаурусі культурної спадщини.

Музей Буковини є одним із найважливіших культурних операторів даного регіону. Це єдиний регіональний музей, який включає в собі 12 підпорядкованих підрозділів та має багату спадщину і різноманітність. Місія музею полягає в тому, щоб зберегти та продемонструвати історію та екологічні реалії Буковини, використовуючи спадщину, якою музей володіє та має постійний або тимчасовий експозиційний статус, як спосіб самовираження та пояснення матеріалів під час супроводу експозицій.

Крім того, при постійному представництві музею відводиться і відповідальність заповнювати та досліджувати на найвищому рівні цю унікальну спадщину та поширювати інформацію культурного характеру широкому загалові суспільства. Для досягнення вищезазначених цілей даній установі доступні відповідні приміщення та власні способи поширення через публікації результатів досліджень.