Історична та етнографічна спадщина – частина сталого
розвитку туризму на Буковині
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

F.A.Q.

1. Яку територію займає Буковина?

Історико-географічна територія України знаходиться між середнім Дністром та голим хребтом Карпат у долинах верхньої течії річок Прут і Серет. Нині Буковина поділена між Україною (Північна Буковина ) та Румунією (Південна Буковина). Північна Буковина включає сьогодні територію Чернівецької області.

2. Скільки триватиме проект?

Проект реалізується протягом 24-х місяців. Починаючи з з 17 травня 2012 року до 16 травня 2014.

3. Яка суть проекту?

Даний проект передбачає збереження історико-культурної спадщини Чернівецької області та Сучавського повіту, шляхом формування реєстру об’єктів історико-етнографічної спадщини, створення підґрунтя для ефективного спілкування між жителями прикордонних територій, яких об’єднує спільна історична спадщина, покращення туристичного іміджу прикордонних територій, шляхом проведення промоційної та рекламної компанії заходів проекту, залучення додаткових інвестицій у розвиток інфраструктури, що буде досягнуто внаслідок формування та промоції нових туристичних маршрутів та збільшення зайнятості по обох боках українсько-румунського кордону, у зв’язку з необхідністю обслуговування більшої кількості міжнародних та вітчизняних туристів.

4.Яку суму складає загальний бюджет проекту?

Загальний бюджет проекту складає 1 474 463,00 євро (еквівалент у грн. – 15 526 095,39), у тому числі бюджет на реалізацію проекту Чернівецьким національним університетом – 934 466,00 євро (еквівалент у грн. – 9 839 926,98). Фінансування проекту здійснюється до 90% від Європейського Союзу.

5. Хто виступає цільовими групами проекту?

Цільовими групами проекту виступають мешканці прикордонних територій Буковини, вищі навчальні заклади, туристичні установи та музеї.

6. Які заходи заплановані проектом?

7. Які є види туризму?

Велика різноманітність видів туризму та форм його проведення зумовлює необхідність виділення груп, за якими зручно його класифікувати:

8. Що таке «етнографія»?

Етнографія (від грецького етнос — плем'я, народ; графо — пишу) — суспільствознавча наука, об'єктом дослідження якої єнароди, їхня культура і побут, походження (етногенез), розселення, процеси культурно-побутових відносин на всіх етапах історії людства. Концентрує увагу на розробці проблем етно- і націогенезу, етнічної історії, міжнаціональних відносин, етнонаціональних процесів, традиційно-побутової культури, народних знань, побуту, народного мистецтва.

Етнографія — це історія народу, яка включає в себе історію його житла, одягу, харчування, його родинного укладу, форм побуту у широкому сенсі цього слова. Це історія його світогляду, народних знань, вірувань і марновірства, обрядів і звичаїв. Останнім часом більшість учених відносять етнографію не до історичної, а до суспільствознавчої науки.

9. Які етнографічні проблеми є найважливішими?

Серед етнографічних проблем найважливіші: