Історична та етнографічна спадщина – частина сталого
розвитку туризму на Буковині
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Ленківецьке городище

Фото

Ленківецьке городище

Дані

GPS координати (48.335135; 25.893949)
Область (повіт) Чернівецька
Район Садгірський
Населений пункт Чернівці
Адреса Вул. Коломийська
Категорія Археологічні пам’ятки
Рік заснування/перша згадка ХІІ-ХІІІ ст.
Етнічна група

Опис об'єкту

Давньоруське (ХІІ - перша половина ХІІІ ст.) городище (укріплене поселення), залишки стародавніх Чернівців, виникло в ІІ - й половині ХІІ ст., зруйноване в 1259 р. Дослідження пам’ятки здійснювалося австрійськими вченими та вітчизняними науковцями. Від пам’ятки залишився кільцеподібний вал діаметром 80 м., висотою 2 м і шириною в основі 5 м. Оборонний рів перед валом був глибиною до 3,65 м, шириною 14 м. На вершині валу були споруджені дерев’яні конструкції – заборола, до яких прибудовувалися оборонно-житлові кліті. В XVII ст. до валу добудовані 2 бастіони, а сам вал підсипаний на висоту до 3,5 м і розширений до 15-20 м. В середині ХІХ ст.. південна половина городища була знесена. За городищем знаходився посад міста розмірами 1000 х300-400 м. На його території розкопано рештки наземних зрубних жител, з глинобитними печами, господарські ями-погреби, наземні приміщення. Під час дослідження городища та посаду виявлено типову давньоруську кераміку, вироби із заліза (предмети побуту, озброєння. знаряддя праці), прикраси із скла та металу, предмети християнського культу тощо. За припущеннями науковців поселення міського типу могло мати назву Черн або Прут.