Історична та етнографічна спадщина – частина сталого
розвитку туризму на Буковині
HERITAGE
MIS-ETC Code: 829

Успенська церква з дзвіницею

Фото

Успенська церква з дзвіницею

Дані

GPS координати (4835191; 2571457)
Область (повіт) Чернівецька
Район Кіцманський
Населений пункт с. Дубівці
Адреса
Категорія Релігійні об’єкти
Рік заснування/перша згадка
Етнічна група

Опис об'єкту

Успенська церква - один з найбільш ранніх зразків буковинського варіанта тридільного одноверхого храму, будівництво якого частина авторів пов’язує навіть з XVII ст. Разом з тим, вивчення джерел дало змогу фахівцям інституту "Укрзахідпроектреставрація" датувати пам’ятку 1775 р. В архітектурі Успенської церкви чи не вперше у завершеній формі втілено ідею класичного буковинського тридільного храму з одним верхом, поява якого тут через особливі історичні умови "запізнилася" принаймні на кілька сторіч порівняно з іншими регіонами України. Композиційну основу пам’ятки становлять три квадратні, послідовно розташовані по осі захід - схід зруби бабинця, нави та вівтаря, з яких центральний - більший і ширший за два інші. У нижній частині всі три зруби оперезані пластичним піддашшям на фігурних кронштейнах складної східчастої форми. Згідно з давньою буковинською традицією, вхід до храму влаштовано в південній стіні бабинця. Нава освітлена двома (з півдня та півночі) подвійними прямокутними вікнами. Традиційний характер має також перекриття центрального зрубу - двозаломний рублений верх комбінованої форми з чотиригранною основою та восьмигранним склепінчастим завершенням.